HAJLÉKTALANOK NAPPALI MELEGEDŐJE

1. A program adatai:

- Megvalósító szervezet: Pécs-Egyházmegyei Katolikus Caritas Alapítván
- Székhely: 7621, Pécs Janus Pannonius u. 4.
- Adószám: 1 9035529 10 2
- Program megvalósításának helyszíne: 7621 Pécs, Janus Pannonius u. 4. kisterem
- Program azonosítási száma: EK/2008-076
- A program megnevezése: Nappali melegedő
- Megvalósítás kezdete és befejezése: 2008. november 1 -2009. március 31.


2. A program előzményei, indokoltsága:

Előzetes felméréseink, több éves tapasztalataink alapján döntöttünk úgy, hogy ismét megnyitjuk a téli hónapokra kistermünket nappali melegedő céljából. Városunk hajléktalan ellátó rendszeréből helyhiány, vagy a hajléktalan személy által elutasított ellátási formák miatt,a Caritast rendszeresen felkeresők részére nyújtott alternatív lehetőséget biztosítottunk a célcsoport részére.


3. A program megvalósításának bemutatása:

Előkészítő szakasz: 2008. október
- személyi feltételek biztosítása
- élelmiszer, egyéb beszerzések lebonyolítása, terem kialakítás, szükséges tárgyi eszközök biztosítása (televízió, könyvek, folyóiratok, stb)

Megvalósítás szakasza: 2008. november 1- 2009. március 31.
A mellékelt eseménynapló a nappali melegedőben történt eseményeket heti bontásban részletesen feltünteti. (beszámoló 1.sz. melléklete)

A program lezárásának szakasza: 2008. április
- programmal kapcsolatos dokumentáció egyeztetése
- pénzügyi beszámoló elkészítése
- szakmai beszámoló elkészítése


4. A támogatás felhasználásának bemutatása

A támogatás összege 21 e Ft értékű üzemanyagot tartalmaz, mely a beszerzésekhez került felhasználásra (élelmiszer), 1 db gázszámla került elszámolásra, a kisterem fűtési költségeiből 10 e Ft összegben. A fennmaradó támogatási összeg teljes egészében élelmiszer költségek fedezésére jutott. Az ellátotti létszám lényegesen meghaladta a tervezett létszámot, de saját erővel kiegészítve mindenkit el tudtunk látni.


5. A program ellátottai, demográfiai jellemzői

A program célcsoportja: halmozottan hátrányos helyzetű hajléktalanok, aki valamilyen rajtuk kívül álló (helyhiány), vagy saját döntésük alapján a város intézményes hajléktalan ellátó rendszerét nem veszik igénybe.

A programban résztvevők aránya:
- férfiak - nők 75 % - 50 %
- alkoholbeteg, drogfüggő, - nem 50 % - 50 %
- roma származás 20 % az össz.létszámból
- 18-30 éves korig 50 %
- 30-45 éves 20 %
- 45 felett 30 %
- közmunka programban résztvevők (délben felkeresték a melegedőt) 8-10 fő

6. Humán erőforrás:

A pályázat személyi költségeket nem tartalmaz, az Alapítvány alkalmazottai, önkéntesei üzemeltették a nappali melegedőt a pályázatban foglaltak szerint, attól eltérés nem volt

7. A program eredményei, nehézségei

A programban résztvevő célcsoport a szolgáltatással elégedett volt, s örömmel fogadta. Sokan naponta többször is visszatértek, s általában elégedettek voltak. Szükség szerint az élelmiszer mellé,meleg ruhát, takarót, hálózsákot biztosítottunk részükre, így az éjszakát is könnyebben vészelték át. Sikeresnek tartjuk a programot, nem "vesztettünk" el senkit az ellátottaink közül (nem volt fagyhalál).
A célcsoport körében sajnos az agresszivitás is jelen van. Sajnos minden igyekezetünk ellenére is többször előfordult verekedés, sőt ennél súlyosabb cselekmény is. Munkatársaink erre is azonnal reagáltak, s megfelelően kezelték a problémát.
Az 1. sz melléklet tartalmazza ezen esetek leírását is.

8. A program folytatása:

2009-2010. telén a hajléktalan csoport kérésére a téli teásjáratra nyújtottunk be pályázatot, mivel az esti ellátást, illetve a "lakóhely" közelébe vitt szolgáltatást a többség szívesebben fogadná. Amennyiben a következő évi programunk is támogatást kap, a több évig nagy sikerrel működő szolgáltatást folytatnánk.


Vissza a projektek oldalra

 
   
 

 

A mozgalom alapításának éve: 1896
KATOLIKUS CARITAS ALAPÍTVÁNY PÉCS © - 2009

Az oldal megtekintéséhez ajánlott böngésző: Mozilla Firefox