MUNKÁNK - TEVÉKENYSÉGÜNK

A Pécs-Egyházmegyei Katolikus Caritas része az országos méretű Magyar Karitásznak, de önálló jogi személy. Összefogja, támogatja a területén működő 34 plébániai karitász csoport munkáját. Szervezi a Magyar Karitász által meghirdetett országos akcióiban való részvételt. Szellemisége, törekvései harmonikusan illeszkedik nemcsak a többi egyházmegye karitász, de az országos szervezet célkitűzéseihez is.

Szervezetünk 1988. augusztusában kezdett el segélyezéssel foglalkozni. Kezdetben erdélyi menekülteket gondoztunk. Feljegyzéseink szerint mintegy 5000 személyt láttunk el pénzzel, élelemmel, ruhával, alkalmi munkaközvetítéssel, jogi tanácsadással. Rendszeresen tartottunk számukra összejöveteleket, előadásokat. Erdélybe több teherautónyi segélyt szálítottunk, mind a magyar, mind a román rászorulüknak. 1991-től a volt Jugoszlávia menekültjeit támogattuk. Baranya megyében éveken keresztül több helyen rendszeresen osztottunk élelmiszer- és ruhasegélyt. A máriagyűdi menekülttábort jórészt mi rendeztük be, de több más tábort is alkalmanként segítettük. Különösen sok segítséget kaptak tőlünk a mohácsiak, ahová akkori értékben kb. 500 millió Ft-ot osztottunk ki. Békében és megelégedve voltak együtt osztóhelyeinken magyarok, horvátok, szerbek és muzulmánok. Munkánkért belügyminiszteri dicséretet kaptunk. Az országos akciókban ma is redszeresen részt veszünk.

Igazgatói teendőket a kezdetektől 2001. augusztus 15-ig (nyugdíjba vonulásáig) dr. Szalay János prépost látta el.

Szolgáltatásaink célcsoportjai az idős, beteg, egyedülálló rászorulók, a társadalom perifériáján élő roma származású gyerekek, akik nemcsak szocializációs problémákkal, de legelemibb létfenntartási (étkezés, ruházkodás) gondokkal küzködnek. Segélyezési területeink szociális alapellátási formák étkeztetés, házi segítségnyújtás, családsegítés.

Évente kb. 4-5000 fő részesült valamilyen támogatásban.

Központunkban a Janus Pannonius u. 4-ben minden munkanapon nyitva tartó ruhasegély-helyet és egy szociális irodát tartunk fenn, ahol munkavállalási tanácsadást, de lelki és fizikai segítséget is igénybe vehetnek a rászorulók. Karitász boltunkban bárki, jó minőségű ruhaneműt vásárolhat igen kedvezményes áron. Boltunk bevételéből profit nem származik, ezek a vásárlások teszik finanszírozhatóvá a karitász számos tevékenységét.

Vissza a Főoldalra
 

 
   
 

 

A mozgalom alapításának éve: 1896
KATOLIKUS CARITAS ALAPÍTVÁNY PÉCS © - 2009

Az oldal megtekintéséhez ajánlott böngésző: Mozilla Firefox